Vägen till GoBiGas

Idén att utveckla en metod för storskalig produktion av biogas föddes på Göteborg Energi 2005. Sedan dess har vi målmedvetet arbetat framåt för att utveckla teknik och planera för en storskalig produktionsanläggning i Göteborg.

  • Redan tidigt 1990-tal tog Göteborgs stad initiativet till att använda naturgas till fordon i en gemensam satsning av Göteborg Energi och Volvo, då främst i syfte att förbättra luftkvaliteten. Därefter har vi arbetat för att öka mängden förnybart i gasen och med tiden introducerat biogas.

  • Vi började titta närmare på förgasning för biogasproduktion 2005.

  • Ambitionen var initialt att bygga en stor anläggning på 100 MW som skulle kunna producera gas tilll 100 000 fordon.

  • Förstudier genomfördes för att få en uppfattning om tekniken och utvärdera tänkbara lösningar. En specifik lösning valdes ut för att gå vidare med.

  • Beslut att dela upp projektet i en mindre demonstrationsanläggning som, om förutsättningar fanns, skulle följas av en kommersiell installation.

  • Tilldelade stödmedel på 222 MSEK från Energimyndigheten 25 september 2009.

  • Statsstödsgodkännande från EU-kommissionen 14 december 2010.

  • Styrelsebeslut om genomförande 16 december 2010.

  • Styrelsebeslut om utökad budget 19 december 2011.

"- Vi måste både rädda klimatet och fortsatt kunna transportera oss. Att Sverige satsar på utveckling av andra generationens biodrivmedel är därför oerhört viktigt. Det bidrar till att minska transportsektorns klimatpåverkan, säger näringsminister Maud Olofsson."

ur Näringslivs-departementets pressmeddelande när GoBiGas beviljades statsstöd

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar