Forskningssamarbeten med resultat 

Vi deltar i olika forsknings- och utvecklingsprojekt och är därigenom med och driver utvecklingen framåt. Tillsammans med forskarvärlden får vi möjlighet att samla kunskap och erfarenheter som sedan kommer till nytta i vår verksamhet.

Tillsammans med avdelningen för Energiteknik på Chalmers tekniska högskola finns sedan många år ett nära samarbete kring forskning runt förgasning. 2007 finansierade Göteborg Energi bygget av en förgasare för indirekt förgasning på den befintliga forskningspannan vid Chalmers panncentral. Den så kallade Chalmersförgasaren togs i drift samma år. Idag förgasar de biobränsle genom indirekt förgasning i pannan, med samma teknik som vi har valt att använda oss av i GoBiGas.

Syftet har varit att ytterligare utveckla den indirekta förgasningstekniken och bygga egen kunskap för framtida projekt. Nuvarande produktion är på 2 MW, vilket ger biogas (syntesgas) som i den här anläggningen används som bränsle i värmepannan vid Chalmers panncentral. 

I april 2011 beslutade Energimyndigheten om bildandet av ett nationellt kompetenscentrum för förgasning med tre noder. Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg är en av noderna och har utsetts till Kompetenscentrum för indirekt förgasning. Forskningsprogrammet löper över 10 år och kommer att stärka kunskap och kompetens inom området.

Vill du veta mer? 

Chalmers Tekniska Högskola - kompetenscentrum för indirekt förgasning 

f3 centre - svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Svenskt Förgasningscentrum - Sveriges största statligt finansierade forskningsprogram inom energiområdet 

Göteborg Energi - forskning och utveckling

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar