Om GoBiGas

GoBiGas, Gothenburg Biomass Gasification Project, är Göteborg Energi världsunika satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och rester från skogsbruket. Vår demonstrationsanläggning är dimensionerad för att vid full produktion leverera 160 GWh. Det motsvarar drivmedel till 16 000 bilar under ett år. 

Vi söker ny finansiering/ägare

Satsningen på demonstrationsanläggningen GoBiGas var tänkt att följas av ett steg två  - en kommersiell anläggning baserad på den teknik som utvecklats. Då denna satsning inte längre är aktuell för vår del har ledning och styrelse beslutat att aktivt söka efter ny finansiering/ägare till GoBiGas.

Forskningen inom GoBiGas-projektet har lett till betydande framsteg inom forskningsområdet förgasningsteknik och relaterad produktion av biogas och vi bedömer att GoBiGas har olika användningsområden som kan förvaltas och utvecklas på nya sätt.

Arbetet med att hitta ny finansiering/ägare till GoBiGas leds av Håkan Thorbjörnsson: hakan.thorbjornsson@goteborgenergi.se.

Skogsråvara blir biogas 

I GoBiGas ska biogas utvinnas genom termisk förgasning av skogsråvara som grenar och toppar, grot. Biobränslet omvandlas till en brännbar gas, syntesgas, som renas och uppgraderas till biogas med kvalitet som är jämförbar med naturgas. Det innebär att båda typerna av gas kan blandas i samma gasnät. Eftersom biogasen framställs av förnyelsebara källor bidrar den inte till att öka utsläppen av koldioxid.

Leverans till fordon och industri 

Distributionen av biogas från GoBiGas kommer att ske via befintligt gasnät. Idag används biogas främst som fordonsgas, men den kan även användas till kraftvärme och olika industriprocesser.

GoBiGas i korthet 

  • Storskalig produktion av biogas

  • Effektivt - hög verkningsgrad i produktion och återvinning av överskottsvärme till fjärrvärme och el

  • Flexibelt - tål varierande kvalitet av råvara

  • Plattform för utveckling inom industri och högskola

Energi-myndighetens stöd 

"Projektet ligger helt i linje med de mål rörande forskning och utveckling, klimatförändringar och energi som EU har stakat ut för 2020. Det är fråga om ett särdeles nyskapade projekt och det medför inte någon betydande snedvridning av konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna." 

Joaquín Almunia, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrensfrågor i samband med EUs godkännande av statsstödet.

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar