Uppstartsproblem på GoBiGas under januari och februari

2015-02-27

Efter den lyckosamma driftperioden just före årsskiftet togs anläggningen ur drift för ett planerat byte av aktivt kol i det första steget i metaniseringsdelen.
 
Självfallet var avsikten att därefter omedelbart återstarta först förgasningen och därefter metaniseringen, men perioden januari-februari har varit präglad av tekniska motgångar. Varje uppstart av förgasningen har fått avbrytas efter kort tid pga växelvisa problem med bränsleinmatningen, produktgaskylaren och uppstartbrännaren. Inmatningsskruven och brännaren har reparerats. Vidare har de kurvor och anvisningar för tillsättning av kalium som tagits fram i samarbete med Chalmers fått göras om – detta för att motverka igensättning av tjära i produktgaskylaren. Sannolikt har långa varmhållningsperioder lett till en urlakning av just kalium i förgasningsbädden, varför de tidigare nivåerna inte längre haft avsedd effekt.
 
Den senaste uppstarten gjordes under helgen 21-22 februari, men ledde redan efter något dygn till igensättning av kylaren. Vid rengörningen upptäcktes dessutom sprickbildning kylarplåten. För närvarande pågår inspektions- och reparationsarbete. Omfattningen av sprickorna är ännu inte helt kända och det är därför osäkert om ny uppstart kan inledas under kommande veckoslut.

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar