Uppstart med störningar

2015-03-12

Sedan senaste uppstarten kördes förgasningen i ca fyra dygn, med vissa kortare avbrott, innan den fick tas ur drift. Efter ett haveri på syrgasanalysatorn i produktgasströmen kunde inmatningsskruven för bränslet inte återstartas. Eftersom nedkylning av anläggningen är nödvändig för att i sin tur åtgärda detta kommer ny uppvärmning att inledas först under fredagen. Nästa förgasningsstart är planerad till måndag den 16 mars. Då kommer också inmatningsskruven att ha drevats om för att ge ett högre moment. Den kommer också att köras med ett högre varvtal.

Under driftperioden startades framgångsrikt flera steg i metaniseringen men perioden var för kort för att nå till produktion till nätet.

Om allt går väl denna gång kan gasleveranser till nätet inledas under slutet av vecka 12.

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar