2010-12-16

Pressrelease: Göteborg Energis styrelse har idag beslutat om GoBiGas etapp 1

Idag har vår styrelse tagit beslut att Göteborg Energi AB avser att genomföra Projekt GoBiGas Etapp 1 och bygga en förgasningsanläggning för produktion av biogas från skogsråvaror till en maximal tillkommande kostnad för Göteborg Energi om 1 075 MSEK varav Energimyndigheten finansierar 222 MSEK.

GoBiGas-projektet är en stor satsning på produktion av biogas genom termisk förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket.

Förgasningsanläggningen är planerad att byggas i två etapper, där etapp ett är tänkt att tas i drift i början av 2013 och den andra etappen är planerad att genomföras efter utvärdering av den första etappen. Projektet drivs i samarbetet mellan Göteborg Energi och E.ON.

- Vi är mycket glada för beslutet från styrelsen. Vårt projekt innebär ett stort steg på vägen mot förverkligandet av klimatmålen 2020, såväl i Sverige som i Europa. Projektet innebär också ett stort steg för kommersialiseringen av biogasproduktion via förgasning. Genom GoBiGas-projektet öppnas nya möjligheter för produktion av förnyelsebara bränslen säger Åsa Burman VD för projektet GoBiGas.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Åsa Burman, VD GoBiGas, 031-62 63 50

Anders Hedenstedt, VD Göteborg Energi, 031- 62 60 01

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar