Politiker pratade gas på GoBiGas

Hur ser framtidens gasförsörjning ut? Hur kan industrins behov av gaskraft tillgodoses och hur fungerar förgasningstekniken i GoBiGas? Det var några av de frågor som förra veckan diskuterades vid ett seminarium och studiebesök på GoBiGas-anläggningen. Seminariet arrangerades av branschföreningen Energigas Sverige, Svenskt Näringsliv och basindustrins samverkansorganisation i energifrågor SKGS.

Inbjudna till seminariet var ledamöterna i Energikommissionen liksom övriga ledamöter i riksdagens närings- och miljö- och jordbruksutskott. Ett dussin riksdagsledamöter och tjänstemän deltog, bland andra de energipolitiska talespersonerna Lise Nordin (MP), Ingemar Nilsson (S), Rickard Nordin (C), Mattias Bäckström Johansson (SD) och Birger Lahti (V). Deltog gjorde också en rad representanter från gasbranschen.

Göteborg Energis VD Lotta Brändström inledde programmet med att berätta om bolagets biogassatsning, GoBiGas-anläggningen och läget på biogasmarknaden. Mikael Möller från SKGS talade om baskraft med fokus på gas och Maria Malmkvist, ny VD på Energigas Sverige reflekterade kring gasförsörjningen i dag och i framtiden tillsammans med Lars Gustafsson från Swedegas. Efter det berättade Bengt Gudmundsson från Siemens om gasturbiner och Björn Fredriksson Möller från E.ON gav en internationell utblick med tyska erfarenheter av gaskraft i Europa.

Efter en snabb lunch var det dags för deltagarna att fördjupa sig i GoBiGas. Efter en teoretisk genomgång av tekniken i anläggningen serverad av Eric Zinn och Ingemar Gunnarsson från Göteborg Energi, fick deltagarna ta på sig de gula hjälmarna och med egna ögon ta del av biogasfabriken.

Maria Malmkvist, Energigas Sverige och Mikael Möller, SKGS med flera.

Trångt i konferensrummet på GoBiGas

Rickard Nordin (C), Lotta Brändström, VD Göteborg Energi med flera

Rundtur i GoBiGas-anläggningen

Ingemar Nilsson (S)

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar