Nedskrivning av GoBiGas

2015-09-01

Styrelsen för Göteborg Energi beslutade vid sitt möte i går, måndagen den 31 augusti, att skriva ned värdet på GoBiGas. Anledningen är att det ekonomiska värdet enlig gällande redovisningsregler understiger det bokförda värdet. Beslutet påverkar inte GobiGas verksamhet eller den pågående driftsättningen.

– Vid värderingen av en anläggningstillgång som GobiGas läggs stor vikt vid externa faktorer som påverkar de ekonomiska förutsättningarna att driva anläggningen. Vi kan nu konstatera att det ekonomiska värdet understiger det bokförda värdet, därför görs en nedskrivning. Detta är dock en redovisningsteknisk åtgärd som inte påverkar verksamheten. GoBiGas skulle enligt plan skrivas av successivt fram till 2019. Nu sker istället en nedskrivning under 2015, säger Robert Casselbrant.

De externa faktorer som påverkat beslutet om nedskrivning handlar bland annat om fortsatt sjunkande marknadspriser på fossila bränslen, vilka är styrande för biogaspriserna. Prognosen för politiskt styrda produktionsstöd är också mer osäker än tidigare.

Beslutet innebär att GoBiGas värde skrivs ned med cirka 850 miljoner kronor för att motsvara det bokförda värdet enligt redovisningsregelverket K3. Detta kommer att påverka Göteborg Energis resultat för 2015 negativt. Bolagets och koncernens resultat förbättras dock de kommande åren med motsvarande nedskrivet belopp. Nedskrivningen påverkar enbart redovisningen och inte bolagets eller koncernens framtida kassaflöden

Vid styrelsemötet diskuterades också framtiden för Lidköping Biogas och Skövde Biogas. Vad gäller Lidköping Biogas fortgår försäljningsprocessen. Vad gäller Skövde Biogas har ägarna till Skövde Biogas AB, Göteborg Energi och Skövde kommun inlett en ägardialog i syfte att utreda bolagets framtid. För att nå lönsamhet behöver biogaspriserna stiga och kostnaderna sänkas. I ägardialogen utreds alternativen avyttring, anpassning av verksamheten till den lokala marknaden eller avveckling av bolaget. Nästa ägardialog sker den 9 september.

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar