Kontinuerlig drift på GoBiGas

2015-11-05

Efter längre, kontinuerliga driftperioder med leveranser till gasnätet under de senaste månaderna får GoBiGas uppstartperiod anses vara över. Samtliga delsystem och funktioner har körts under stabila förhållanden och med hög last. Produktionen är nära 0,4 GWh biometan och över 12 MWh fjärrvärme per dygn.

Arbetet med intrimning av driftsätt för optimal produktion och ökning av kapaciteten fortsätter och kommer även att pågå under nästa år. Detta är ett led i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Driftavbrott och driftstörningar kommer givetvis fortsatt att inträffa, precis som för andra processanläggningar. Dessa kommer successivt att minska i takt med ökande drifterfarenheter och genom att bättre tekniska lösningar stegvis installeras – så att anläggningen på sikt når målet om 8.000 timmars drift per år.

Delprojektet Bränslehantering fortskrider och provdriften beräknas ske under det första kvartalet nästa år. Anläggningen kommer då att byta bränsle från pellets till flisad stamved. Det är rimligt att förvänta sig en del störningar och intrimningsproblem under en period i samband med och efter driftsättningen av denna nya anläggningsdel. Oberoende av sådana störningar har GoBiGas bevisat att världens första anläggning för produktion att biometan genom förgasning av skogsråvara fungerar och att anläggningen kan köras kontinuerligt under långa perioder!

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar