GoBiGas projektchef Åsa Burman ny ledamot i Energiutvecklingsnämnden

2014-03-05

Åsa Burman, projektchef för GoBiGas har av regeringen utsetts till ledamot i Energiutvecklingsnämnden (EUN). EUN är en del av Energimyndigheten. Vissa av myndighetens beslut fattas av EUN som har beslutsmöten sju gånger per år.
 
EUN har till uppgift att:
1. verka för fördjupad samverkan med näringslivet om forskning, utveckling, demonstration, samt att
2. besluta om stöd enligt förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.


Övriga ledamöter i EUN som också är utsedda t.o.m. 31 december 2015 är:
• Generaldirektör Erik Brandsma, (ordförande)
• Tekniske direktören Tomas Hallén, Akademiska Hus AB
• Professorn Anna-Lisa Linden, Lunds universitet
• Professorn Lena Neij, Lunds universitet
• F.d. direktören Sven-Christer Nilsson, Ripasso AB
• Civilingenjören Bo Normark, ABB Grid Systems
• Professorn Björn Sanden, Chalmers Tekniska Högskola
• Civilingenjören Maria Sandgvist, Teknikföretagen
• Professorn Annika Stensson Trigell, KTH
• Direktören Stefan Svensson, MoRe Research Örnsköldsvik AB

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar