Förgasningsavbrott efter 600 timmar

2015-04-13

Under helgen stoppades förgasningen i samband med problem vid metaniseringsdelens avskiljning av tjäror i de så kallade kolburkarna. Dessförinnan hade drift av metanisringens övriga steg omöjliggjorts av en bruten kommunikationen mellan ställverk och styrsystem. Åtgärder för att återställa denna kommunikation pågår med assistans från den tyska leverantören av ställverken. Som ett led i dessa åtgärder hade det ändå varit nödvändigt att senare under helgen ta förgasningen ur drift som en skyddsåtgärd mot möjliga strömbortfall.

Av förebyggande skäl passar vi under stilleståndet på att bland annat rengöra inmatningsskruven för bränsle.

Om arbetena avlöper som planerat kommer värmning för ny uppstart av förgasningen att inledas under tisdag kväll. Metanisering och leveranser på nätet kan då åter komma igång cirka en vecka därefter.

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar