FFF-utredningen lämnar sitt betänkande idag

I dag överlämnade professor Thomas B Johansson sin utredning om hur målet om en fossilfri fordonstrafik ska nås till näringsminister Anna-Karin Hatt. Utredningen föreslår åtgärder för att minska samhällets transportbehov och effektivisera transporterna. De drivmedelsbehov som på sikt återstår föreslås ersättas med el och med biodrivmedel. Utredningen har identifierat en stor potential för biodrivmedel i transportsektorn.

Göteborg Energi har arbetat aktivt i utredningen både i egen regi och tillsammans med Energigas Sverige för att lyfta biogasens och andra biodrivmedels roll i omställningen och för att snabba åtgärder införs som kan öka såväl produktionen som användningen av biodrivmedel.

Utredningen har presenterat två viktiga förslag för hur biodrivmedlen kan öka. Det ena förslaget är en utvidgad kvotplikt införs till år 2020. Kvotplikten måste gynna biodrivmedel med hög klimatprestanda.

Det andra förslaget är en prispremie för produktion av andra generationens biodrivmedel i industriell skala. Förslaget kan möjliggöra en storskalig industriell produktion av hållbara drivmedel från cellulosa, avfall och restprodukter.

Förslaget om prispremien är intressant för Göteborg Energi, då vi just nu håller på att driftsätta GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) - en av världens första anläggningar för storskalig produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket.

FFF-utredningen

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar