El omvandlas till biogas

I samarbete med Chalmers har Göteborg Energi undersökt möjligheten att utnyttja synergieffekter i förgasningsprocesser för att med hög verkningsgrad lagra el som biogas, så kallad Power-to-Gas.

Detta har nu demonstrerats vid GoBiGas-anläggningen där el har nyttjats för att öka biogasproduktionen till en marginalverkningsgrad på el till biogas på omkring 80 procent. Detta kan jämföras med andra befintliga Power-to-Gas anläggningar för produktion av biogas med verkningsgrader kring 45-55 procent. 

Produktionen av biogas från el förutsätter låga elpriser vilket sker under perioder med till exempel mycket vindkraft. Den höga verkningsgraden gör att lagringen kan av el i form biogas kan göras under längre perioder än annars. Effekten som kan lagras är begränsad vid GoBiGas då den beror på värmebehovet i förgasningen. Under den första demonstrationen lagrades en effekt på drygt 200kW.

Tekniken möjliggör att el från förnybara källor såsom vind och sol kan lagras på ett effektivt sätt. 

 

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar