2012-02-22

Beslut från Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Göteborg har idag bifallit Göteborg Energi AB:s hemställan om byggnation av ”GoBiGas etapp 1” (1798/11)

samt

avrapporteringen av den genomlysning av större investeringsprojekt inom Göteborg Energi AB som Preera har utfört på uppdrag av Stadsledningskontoret (1223/11)

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar