Biogasproduktion med god prestanda 

I valet av teknik och utformning av anläggningen strävar vi efter att få ut så hög verkningsgrad som möjligt. Målet är att minst 65 procent av energiinnehållet i biomassan omvandlas till biogas och att den totala energiverkningsgraden ska ligga på över 90 procent. 

Biogasen utvinns genom förgasning av restprodukter från skogen, så som flis, grenar och toppar. I förgasningsanläggningen använder vi oss av indirekt förgasning. Här omvandlas biobränslet till en syntesgas som vidareförädlas till biogas i en metaniseringsprocess. 

Från anläggningen återvinns värmeöverskottet i form av fjärrvärme till fjärrvärmenätet. 

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar