GoBiGas-anläggningen

Demonstrationsanläggningen GoBiGas invigdes den 12 mars 2014. En större etapp har varit påtänkt men är inte längre aktuell i egen regi. 

Genomförandet av GoBiGas första etapp startade med beslut i Göteborg Energis styrelse i december 2010. Därefter vidtog upphandling av de större leverans- och ingenjörskontrakten följt av projektering. Parallellt vidtog markberedning och grundläggning på montageplatsen. Under våren 2012 startade montaget på allvar med en montagestyrka om som mest över 400 personer på plats i bygget. Under 2013 avslutades större delen av montaget. Sedan slutet av 2015 har anläggningen varit i kontinuerlig drift. 

GoBiGas-anläggningen består en processbyggnad med två processdelar, förgasning och metanisering, samt gemensamma hjälpsystem.

Processen kan beskrivas på följande sätt:

  • Förgasning: Det kolhaltiga bränslet förgasas vid ungefär 850-900 grader i en syrefri miljö. Då bildas syntesgas, en blandning av vätgas, kolmonoxid och koldioxid samt cirka 10 procent metan.

  • Metanisering: Syntesgasen renas från bland annat svavel och tjära i flera processteg. Därefter omvandlas gasblandningen stegvis till 95-procentig metan, som även kallas biogas. 

  • Gasen matas direkt ut i det befintliga västsvenska gasnätet och hamnar till sist i hos kunder gasfordonens tankar.

Anläggningen ligger i Ryahamnen vid Älvsborgsbrons norra fäste. Den har kostat cirka 1,5 miljarder kronor att bygga, varav Energimyndigheten skjutit till 222 miljoner.

Referens-anläggningen i Österrike 

Repotec byggde redan 2002 en förgasningsanläggning i Güssing, Österrike, med samma förgasningsteknik som ska användas i GoBiGas. Den har gått i kommersiell drift sedan dess med cirka 7 000 drifttimmar per år. 

Gasen som produceras i anläggningen förädlas inte till biogas. Den används till elproduktion i en gasmotor och till fjärrvärme.

GoBiGas-anläggningen innehåller förutom förgasning även ett metaniseringssteg för att omvandla producerad gas till metan vilket leder till en biogas av naturgaskvalitet. Mer information om anläggningen i Güssing hittar du här.

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar