Framtidens bränsle redan idag 

Biogas, som är ett av Göteborg Energis fokusområden, är en viktig förnybar energikälla med stark tillväxt. Vi satsar stort på att skapa produktionsmöjligheter för biogas.

Vid full produktion kan GoBiGas komma att leverera 160 GWh per år. Detta motsvarar bränslet som behövs för cirka 16 000 personbilar som kör 1 500 mil om året. Vår nuvarande produktion av biogas säljs framförallt som fordonsbränsle till personbilar, bussar och lastbilar, där den gör störst miljönytta. Eftersom biogas kan levereras i det befintliga naturgasnätet finns infrastrukturen redan på plats i Göteborg. Runt om i Västsverige levereras biogasen genom lokala tankstationer, som drivs av olika bolag.

Så produceras biogasen 

Vanligtvis sker produktion av biogas genom biologisk nedbrytning av organiskt material. Råmaterialet, det så kallade substratet som rötas i anläggningen, består av organiskt avfall. När substratet bryts ner av mikroorganismer utan syretillförsel i rötkammaren bildas biogas, som består av metan och koldioxid. Biogasen leds ut från rötkammaren till en uppgraderings-anläggning, där koldioxid och föroreningar avskiljs från gasen. Efter uppgradering tryckhöjs gasen med hjälp av en kompressor och sedan transporteras den till tankställen för att säljas som fordonsgas.

Det färdigrötade substratet som finns kvar i rötkammaren pumpas i sin tur ut till ett lager för biogödsel och sprids därefter på gårdar och åkrar.

Biogas kan även utvinnas genom förgasning av biobränsle under hög temperatur. Det är den metoden vi ska använda i GoBiGas.

 

Läs mer om andra biogassatsningar 

Biogas på Göteborg Energi

Biogas i Sverige

Om cookies

GoBiGas använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.

Jag accepterar